Disclaimer2017-06-08T19:45:02+02:00

DISCLAIMER EN COPYRIGHT

Deze site beoogt u als bezoeker te informeren over de (onderwerpen in de) voor Dummies– boeken over arbeidsongeschiktheid, overlijden, pensioen en scheiden. Het betreft uitsluitend informatie van algemene aard, die niet is gericht op specifieke omstandigheden van enig persoon of bedrijf. De informatie is geen deskundig advies. De informatie is niet noodzakelijk volledig, nauwkeurig of  altijd bijgewerkt. Wel streven wij na de informatie zo veel mogelijk bij te werken en correct te houden. Onjuistheden worden onaangekondigd aangepast.

Er wordt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de onvolledigheid of de onjuistheid en de eventueel daaruit voortvloeiende gevolgen van de informatie en/of voor drukfouten geaccepteerd. Er bestaat tevens geen aansprakelijkheid voor acties die worden ondernomen op  basis of met behulp van de informatie op www.fpvi.nl. Vaak is een deskundig advies noodzakelijk. Ook bestaat geen aansprakelijkheid voor informatie of acties van derden waarnaar op deze site wordt verwezen.

Alle rechten worden voorbehouden. Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming de inhoud van de site over te nemen of op andere wijze ter beschikking te stellen, te vermenigvuldigen of openbaar te maken. Het is alleen toegestaan de informatie op deze site te bekijken, bewaren, te downloaden en uit te printen en te verspreiden voor niet-commerciële privé doeleinden. Voorwaarde bij verspreiding na toestemming is dat de inhoud hiervan niet gewijzigd wordt en de disclaimer en copyrightverklaring worden toegevoegd en verwezen wordt naar www.fpvi.nl. Op deze site en de disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

error: Deze content is beschermd, neem contact op via info@fpvi.nl als u deze wilt gebruiken