Financiële planning voor iedereen

Home 2017-10-19T13:15:12+00:00

Voor iedereen

Wij informeren iedereen over alle financiële levensmomenten. Jong, oud, rijk, arm, deskundig of leek. Iedereen vindt hier informatie om direct voordeel mee te behalen. Of om een ander dat te gunnen, door een boek van ons cadeau te doen met een zelfgeschreven voorwoord.

Lees verder

Over ons

Wij zijn de auteurs van de Dummies-boeken over financiële levensmomenten en bieden via deze site nieuwe up-to-date boeken (“Alles over…”) aan boordevol uitleg, tips, stappenplannen en checklist om direct voordeel mee te behalen en ergernis te voorkomen.

Lees verder

TOP 5 BEST GELEZEN

Waardeoverdracht: alles over pensioen overdragen

Waardeoverdracht houdt in dat het werkgeverspensioen dat je bij een pensioenuitvoerder via een werkgever hebt opgebouwd wordt overgeheveld naar een andere pensioenuitvoerder. Lees hier na wat hierover is geregeld in Nederland.

Afkoop van pensioen

Afkoop van pensioen betekent dat je een aanspraak op een uitkering niet periodiek, bijvoorbeeld per maand, maar ineens ontvangt. Lees hieronder alle voor- en nadelen en andere aandachtspunten.

Oudere werknemer die nog niet met pensioen is

De gemiddelde leeftijd van mensen die werken neemt sterk toe. In 2016 is al ruim 50% van alle werknemers 50 jaar of ouder. Lees hier statistieken en aandachtspunten voor zowel oudere werknemers als hun werkgevers.

Pensioen en inkomen naast AOW

Steeds meer AOW-gerechtigden doen betaalde arbeid. Lees hier welke aandachtspunten (voor werkgevers en werknemers) van belang zijn om afspraken over te maken of rekening mee te houden.

Alles over indexatie van pensioen

Met indexatie kun je inflatie ondervangen. Maar welke soorten inflatie kennen we en wat zijn de regels die verbonden zijn aan wel of niet ontvangen van indexatie? Lees daar alles over in dit artikel.