Sociale en fiscale cijfers 2018 en meer2018-01-20T12:14:48+01:00

In onze boeken over financiële levensmomenten beschrijven we onderwerpen zoals wettelijke indexaties, uitkeringen, toeslagen, heffingskortingen, loongrenzen en lijfrenteruimte. Die onderwerpen zijn afhankelijk van fiscale en sociale cijfers en die veranderen erg vaak. De fiscale en sociale cijfers worden bekend gemaakt via veel verschillende instanties. Hieronder vind je de verzameling van fiscale en sociale cijfers en meer die gebruikt worden voor de onderwerpen waarover wij publiceren. Lees de cijfers en percentages hieronder altijd in relatie tot de uitleg in ons boek of vraag een adviseur naar de achterliggende regels en mogelijkheden. De links bij de onderwerpen verwijzen naar verschillende sites waar je meer informatie over het onderwerp kunt lezen.

Overzicht indexatie partneralimentatie

 

Overzicht schenkbelasting

In 2018 zijn de tarieven schenkbelasting:

Het bedrag in de tabel wijzigt jaarlijks, de percentages zijn al lange tijd hetzelfde. Hieronder lees je de bedragen die gelden voor eerdere jaren:

Het bedrag is voor alle groepen waaraan geschonken wordt hetzelfde, maar het bedrag wordt pas belast na aftrek van een vrijstelling die wel verschilt per groep en situatie. Let op dat de ene vrijstelling de andere vrijstelling beperkt. Zie onderstaande tabel voor de vrijstellingen die gelden:

 

Overzicht cijfers over erven

<nog toevoegen>

Overzicht cijfers over toeslagen

Huurtoeslag:

Zorgtoeslag:

 

Overzicht cijfers over heffingskortingen

Algemene heffingskorting voor AOW’ers:

Alleenstaande ouderenkorting:

Ouderenkorting:

 

Overzicht cijfers over teruggaaf bijdragen:

Teruggaaf bijdrage Zorgverzekeringswet voor AOW’ers:

 

Overzicht cijfers over inkomstenbelasting

Belastingtarieven 2018:

Belastingtarieven 2017:

 

Overzicht cijfers over vermogensbelasting

Vermogenstaks 2018:

 

Vermogenstaks 2017:

 

Overzicht vermogensgrenzen

Veel belastingen, heffingskortingen, toeslagen en uitkeringen kennen een vermogensgrens. Met vermogensgrens bedoelen we dat – om in aanmerking te komen voor een financieel voordeel – je niet meer vermogen mag hebben dan een bepaalde grens in euro’s. Maar niet al je vermogen telt mee bij het berekenen van de omvang van je vermogen. In onderstaande tabel zie je een overzicht van de meeste vermogensgrenzen met hun vrijgestelde vermogensbestanddelen – dat zijn jouw bezittingen die nje niet hoeft mee te tellen bij het bepalen of je vermogen boven of onder de vermogensgrens valt.

<nog toevoegen>

Overzicht inkomensgrenzen

Veel belastingen, heffingskortingen, toeslagen en uitkeringen kennen een inkomensgrens. Met inkomensgrens bedoelen we dat – om in aanmerking te komen voor een financieel voordeel – je niet meer inkomen mag hebben dan een bepaalde grens in euro’s. Lees in onderstaande tabel een overzicht van de meeste inkomensgrenzen.

<nog toevoegen>

Overzicht lijrentepremie-aftrek en (F)OR

Heb je weinig pensioen opgebouwd in een jaar in verhouding tot je inkomen? Dan heb je wellicht ruimte om een premie of koopsom die je in een lijfrente stort van de inkomstenbelasting af te trekken. Zie hieronder de bedragen en percentages waarmee je die ruimte berekent.

 

Heb je de afgelopen zeven jaren weinig pensioen opgebouwd in verhouding tot je inkomen? Dan heb je wellicht op basis van die eerdere jaren ruimte om een premie of koopsom die je in een lijfrente stort van de inkomstenbelasting af te trekken. Dat heet reserveringsruimte, zie de tabel hieronder voor de maximale aftrek.

 

Overzicht cijfers over of in verband met de AOW

Voor de toekomstige AOW-leeftijd op basis van 4 scenario’s zie de uitgebreide tabel op onze speciale pagina over de AOW.

OBR (AOW-overbruggingsuitkering):

 

AOW-uitkeringen:

 

 

Overzicht cijfers over pensioen via werkgever (2e pijler):

Afkoopgrens klein pensioen:

Rekenrente waardeoverdracht:

Pensioenloongrens, maximale Anw-uitkering en WIA-loongrens

De pensioenloongrens is vooral van belang omdat tot dat inkomen bruto pensioen en lijfrente en vanaf dat inkomen netto pensioen en nettolijfrete kan worden opgebouwd. De grens wordt jaarlijks aangepast, zie de tabel hieronder de pensioenloongrenzen van de afgelopen jaren. Naast de pensioenloongrens staat de maximale Anw-uitkering vanuit de overheid – vaak ook van belang voor de hoogte van een Anw-hiaatverzekering of tijdelijk nabestaandenoverbruggingspensioen vanuit een werkgever. Daar weer naast staat de maximale WIA-uitkering vanuit de overheid wordt uitgedrukt in een percentage van de WIA-loongrens. Vaak is deze grens ook van belang voor de hoogte van een WIA-aanvullende verzekering of WIA-excedentpensioen vanuit een werkgever:

 

Uitleg nodig over al deze cijfers en percentages?

Lees onze boeken, zie voor prijzen en bestellen www.fpvi.nl/boeken

  • Pensioen voor dummies (tweede druk kwam uit eind 2017)
  • Alles over geld besparen (kwam uit eind 2017, tweede versie komt uit in februari 2018)
  • Alles over scheiden (kwam uit in januari 2018)
  • Alles over inkomen bij ziekte (verwacht in maart 2018)
  • Alles over emigreren (verwacht in mei 2018)
  • Alles over geld verdienen (verwacht in juli 2018)
  • Alles over schenken, erven en uitvaart (verwacht in juli 2018)

Cadeauboeken over financiële levensmomenten

cadeauboek pensioen scheiden schenken erven uitvaart ziekte AOV

Alle cijfers, percentages en andere informatie die je leest op deze pagina wordt uitgelegd in een van onze boeken over financiële levensmomenten. Wij verkopen praktische zelf-hulp-boeken over financiële levensmomenten, zoals scheiden, overlijden, ziekte en pensioen. Onze boeken ‘Alles over…’ zijn ook als gepersonaliseerd boek – met eigen tekst op kaft en een voorwoord – en op basis van maatwerk – met zelfgekozen selectie van onderwerpen en eigen tekst op kaft en een voorwoord – verkrijgbaar via onze webshop.Neem eens een kijkje op onze boekenplank om na te gaan of er een boeiende titel voor jezelf tussen staat. Of bekijk of er een boek tussen staat die je cadeau doet aan een vriend, collega, familielid, klant of bezoeker van je lezing en wat hulp kan gebruiken bij een bepaald thema. Dan help je ons

error: Deze content is beschermd, neem contact op via info@fpvi.nl als u deze wilt gebruiken