Ziektekosten in het buitenland

bijgewerkt op 27 december 2020

Alles over ziektekosten na emigratie

De ziektekosten die je mogelijk moet maken in het buitenland worden vergoed door een ziektekostenverzekering. Of op basis van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) of de WLZ (Wet Langdurige Zorg). Hieronder worden deze bronnen toegelicht. Lees deze algemene informatie in samenhang met de informatie die specifiek over een land gaat waar je woont of waar je naar toe emigreert. De tekst is afkomstig van ons boek ‘Alles over emigreren‘. 

Ziektekostenverzekering

Na emigratie vervalt normaal gesproken jouw ziektekostenverzekering in Nederland. Je moet in jouw nieuwe woonland een ziektekostenverzekering afsluiten. Dat is vaak goedkoper dan in Nederland, maar je hebt vaak te maken met hogere eigen bijdragen en een sobere dekking.

Dekking op Nederlandse ziektekostenverzekering

Het is wel mogelijk jouw Nederlandse ziektekostenverzekering (tijdelijk) te laten doorlopen, maar daarover moet je afspraken maken met uw ziektekostenverzekeraar. Die zijn daar steeds minder toe bereid.  Sommige emigranten kiezen ervoor een verhuizing naar een (tijdelijk) ander adres in Nederland op te geven (bijvoorbeeld bij een kennis) en geen ziektekostenverzekering in het buitenland af te sluiten. Een inschrijving in een andere Nederlandse gemeente is meestal voldoende om de Nederlandse ziektekostenverzekering voort te zetten. Maar dat is oneigenlijk gebruik van de verzekering. Je loopt het risico dat bij grote declaraties van ziektekosten in het buitenland (meer dan 4 maand aaneengesloten) gecontroleerd wordt op emigratie en dus afwijzing van de declaratie en verval van dekking. 

Regel dit dus goed bij een verzekeraar in jouw nieuwe woonland. Sommige Nederlandse verzekeraars bieden ook ziektekostenverzekeringen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen dekkingen en dekkingsperiode, bijvoorbeeld:

 • Het Goudse Expat Pakket biedt een Nederlandse ziektekostendekking met aanvullende verzekeringen voor wettelijke aansprakelijkheid (AVP), reisdekking, inboedelverzekering, AOV (inkomen bij ziekte), overlijden, ongevallen, en rechtsbijstand. Groot nadeel is dat een uiterlijke leeftijdsgrens geldt, momenteel is deze 67 jaar.
 • OOM Wonen in het buitenland is een Nederlandse ziektekostenverzekering voor emigranten waarbij geen eis wordt gesteld aan een vaste woon- en verblijfplaats en geen eindleeftijd geldt. Dit is een goede keuze voor emigrant-nomaden (zie hoofdstuk x van het boek ‘Alles over emigreren’). Naast ziektekosten kun je aansprakelijkheid (AVP), rechtsbijstand, ongevallen en reis verzekeren.
 • Bekijk naast een ziektekostenverzekeraar in je nieuwe woonland ook eens naar de volgende internationale ziektekostenverzekeringen:

Er bestaan ook speciale reisverzekering die internationale dekking geven nadat je ziektekostenpolis in Nederland is beëindigd. Deze zijn bedoeld voor een periode van 1 tot 4 jaar. Dan zijn bestaande ziekten en preventieve zorg uitgesloten, maar heb je wel dekking voor acute hulp bij ziekte of een ongeval. Let wel op de eindleeftijd:

Langdurige zorg (WLZ)

zorg buitenland

De Wet langdurige zorg is per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Daarin wordt de langdurige zorg verzekerd voor:

 • Ouderen
 • Chronisch zieken
 • Gehandicapten

Voor Nederlanders in het buitenland zijn sinds 1 januari 2013 (“AWBZ-zorg buitenland”) de mogelijkheden voor het inroepen van AWBZ-zorg in het buitenland al flink aan banden gelegd. Als je AWBZ-premie betaalde voordat je naar het buitenland vertrok, dan kun je nog wel gebruik maken van AWBZ-zorg. Maar dan moet je in bepaalde gevallen terugkeren naar Nederland en heb je voor dure zorg een wachttijd die afhankelijk is van de duur van jouw verblijf in het buitenland. Voor elk jaar in het buitenland geldt een wachttijd van een maand, met een maximum van een jaar. Bepaalde voorzieningen kun je ook in het buitenland krijgen, maar dan moet je wel in een EU- of EER-land of in Zwitserland wonen.

Indicatiebesluit

De mogelijkheid tot vrijwillig verzekeren van AWBZ (nu WLZ) is sinds 1 januari 2006 afgeschaft. Om deze zorg te kunnen krijgen heb je, net als Nederlanders in Nederland, meestal een indicatiebesluit nodig. Dat kun je al aanvragen terwijl je nog in het buitenland woont. Voor een aanvraag vanuit het buitenland is wel van belang dat je een kopie van jouw identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs) meestuurt met de aanvraag. Jouw aanvraag wordt alleen beoordeeld als deze in de Nederlandse taal is opgesteld. Is informatie, bijvoorbeeld over je gezondheid, in een andere taal opgesteld? Laat dat dan vertalen in het Nederlands en stuur de vertaalde informatie samen met de originele verklaring in de andere taal mee met jouw aanvraag.

Mensen die tijdelijk in Nederland verblijven of in het buitenland wonen sturen de aanvraag naar:
CIZ
Team indicatiestelling buitenland
Postbus 6012
6401 SB Heerlen
E-mail:indicatiestelling.buitenland@ciz.nl

Boek ‘Alles over emigreren’

cadeauboek over emigrerenDe tekst van deze pagina komt terug in ons nieuwe boek ‘Alles over emigreren‘. We werken nu hard aan dat boek, via deze pagina is het boek vanaf mei 2021 te bestellen voor circa 25 euro. Ook als cadeauboek met een eigen voorwoord en tekst op de kaft, zowel op de voor- als de achterkant van het boek.

Wil je onze conceptchecklist emigreren nu al ontvangen? Laat dan je e-mailadres achter via onze contactpagina, dan mailen we je de checklist emigreren voor zover we die nu gereed hebben toe. Wil je een berichtje ontvangen zodra dit boek beschikbaar komt? Of heb je tips voor ons boek? Laat dan je e-mailadres achter via onze contactpagina.

2020-12-27T11:02:59+01:0019 juni 2017|

2 Comments

 1. Henk W 04/11/2017 om 15:01 - Antwoorden

  Ik woon in Frankrijk en betaal van mijn pensioen maandelijks van mijn bruto inkomen WLZ premie.
  Waarom moet ik dat nog betalen? Ik krijg hier zo te lezen niets vergoed, en als ik naar NL terug zou gaan is er een wachttijd net zolang als mijn verblijf in Fr.

  Met vriendelijke groeten,
  Henk W

  • admin 11/11/2017 om 14:58 - Antwoorden

   Beste Henk W. uit Frankrijk, het betalen van een Wlz-premie is verplicht, volgens onze informatie kun je daar niet onderuit komen. Er zijn veel rechtszaken over gevoerd, maar voor zover wij konden nagaan oordeelde de rechter altijd in het voordeel van het CAK die deze premie int. Er kan wel iets tegenover de Wlz-premie staan. Dat geldt voor mensen die al palliatieve zorg in Nederland ontvingen voor ze vertrokken naar het buitenland en voor mensen die Wlz-spoedhulp nodig hebben in het buitenland.
   Of de premie die wordt betaald in verhouding staat tot wat er tegenover staat verschilt per persoon, er wordt namelijk niet gekeken of iemand in aanmerking komt of kan komen voor zorg op basis van de Wlz. De premie is onder andere afhankelijk van het inkomen en het land waar iemand woont. In sommige landen is deze premie aftrekbaar volgens het daar geldende belastingstelsel.
   Overigens geldt voor wat betreft de wachttijd voor Wlz-zorg inderdaad dat deze is gekoppeld aan de duur van het verblijf in het buitenland, namelijk per jaar verblijf één maand wachttijd. De wachttijd is gemaximeerd tot 12 maanden, dus na 12 jaar in het buitenland te hebben gewoond neemt de wachttijd niet meer toe. Daarnaast kan een periode waarin dekking tegen deze kosten volgens een buitenlands wettelijk ziekteverzekeringsstelsel werd genoten in mindering worden gebracht op de wachttijd. Overigens geldt voor spoedeisende hulp in Nederland geen wachttijd.

Geef een reactie

error: Deze content is beschermd, neem contact op via info@fpvi.nl als u deze wilt gebruiken