Ouderschapsplan: gratis voorbeeld met veel tips

Ouderschapsplan: voorbeeld met tips en aandachtspunten

In het boek ‘Scheiden voor Dummies’ en de opvolger daarvan – ‘Alles over scheiden (versie 2019 vanaf 2 mei beschikbaar) – beschrijven we wanneer een ouderschapsplan verplicht is en wat je daarin kunt regelen. Dat is vooral belangrijk voor jullie kind. Hieronder zie je een voorbeeld van een ouderschapsplan. Dit is als jullie een kind hebben een belangrijke stap in het juridisch scheidingsproces – stap 4 van ons stappenplan scheiden. Het bespaart je vaak tijd en geld om dit samen door te spreken voordat je dit met een advocaat of mediator bespreekt. Daarnaast is de kans dat je wat mist kleiner.

​De meeste onderwerpen worden puntsgewijs in willekeurige volgorde beschreven. De tekst is opgesteld alsof de partners vader en moeder zijn en één kind hebben. Wijzig dat gerust als dit anders is in jullie situatie.

 • Zie je bij een punt een tekst <tussen deze haken> staan? Dan is het de bedoeling dat je daar een keuze maakt en wat niet van toepassing is weglaat.
 • Zie je onder een punt de letters a, b, c, d enzovoorts? Dan heeft de informatie daarachter te maken met het punt ervoor.
 • Staat onder die letter tekst met een “-” (gedachtestreepje) ervoor? Dan is het de bedoeling dat je daar een keuze in maakt, dus dan vervallen alle teksten na het gedachtestreepje (of na de letter a, b, c enzovoorts) waar je niet voor kiest.
 • Wil je de nummering behouden, typ dan “niet van toepassing” in bij het punt of letter dat niet relevant is.

Het eindresultaat kun je het beste in aanwezigheid van een mediator of advocaat en in meerdere ondertekende exemplaren laten vastleggen. Succes!

Ons ouderschapsplan

Wij blijven voor de rest van ons leven de ouders voor ons kind en willen daarover in het belang van ons kind de volgende afspraken maken. Krijgen wij later discussie over iets dat in ons plan staat of juist niet? Dan overleggen wij daar eerst onderling over en als dat niet slaagt dan schakelen wij een bemiddelaar in. Als dat niet werkt, dan vragen we een rechter om een besluit te nemen.

​1. Wij blijven samen ouderlijk gezag uitoefenen.

Dat houdt in dat we samen beslissingen nemen over de opvoeding, woonplaats, verzorging en financiën tot ons kind 18 jaar wordt. Daarna blijven we verantwoordelijk voor de kosten van levensonderhoud en studie tot ons kind 21 jaar is. Als ons kind 21 is dan bekijken we wat nodig is om ons kind het beste te ondersteunen in de verdere ontwikkeling.

​2. De kinderen worden ingeschreven op het adres

​a) waar de <vader> <moeder> woont

​b) dat van toepassing is bij punt 3 (let op, alleen bij lange aangesloten perioden van enkele maanden of langer).

3. Waar de kinderen verblijven

a) Altijd bij de <vader> <moeder>

b) Altijd op hetzelfde adres, namelijk ……. De ouder die dan aanwezig is wisselt zoals onder ad d) beschreven

c) Om de beurt bij de vader en de moeder.

d) De perioden worden als volgt afgewisseld:

 • ​op de volgende dagen bij de vader :

<maandag> <dinsdag> <woensdag> <donderdag> <vrijdag> <zaterdag> <zondag>

 • ​op de volgende dagen bij de moeder:

<maandag> <dinsdag> <woensdag> <donderdag> <vrijdag> <zaterdag> <zondag>

 • ​na periode wisselen wij dit schema om in een nieuw schema, namelijk na

<een week> <twee weken> <een maand> <een kwartaal> <een halfjaar> <een jaar>. Dan wordt het schema:

 • op de volgende dagen bij de vader :

<maandag> <dinsdag> <woensdag> <donderdag> <vrijdag> <zaterdag> <zondag>

 • ​op de volgende dagen bij de moeder:

<maandag> <dinsdag> <woensdag> <donderdag> <vrijdag> <zaterdag> <zondag>

e) Op de dag dat wij wisselen van het verblijfadres, dan

 • ​maken we daar per keer afspraken over minimaal 24 uur voor het aanbreken van de wisseldag
 • ​brengt de ene ouder ons kind naar het nieuwe verblijfadres
 • ​haalt de ene ouder ons kind op van het oude verblijfadres
 • ​spreken we af dat de ene ouder ons kind brengt naar …… en de andere ouder ons kind daar ophaalt
 • ………………

4. Hoe wij ons gedragen als ons kind er bij is

​a) Wij begroeten elkaar en wij zeggen bij het afscheid elkaar gedag en kijken elkaar daarbij aan.

​b) Wij zoenen elkaar eenmaal op de wang bij het begroeten en afscheid nemen, tenzij daar minder dan 10 minuten tussen zitten (dan alleen bij het begroeten).

​c) Wij zoenen niet maar geven elkaar wel netjes een hand op de momenten zoals beschreven bij 4a) en 4b).

d) Wij brengen geen onderwerpen naar voren die ons kind niet hoeft of beter niet kan horen, dat bespreken we waar ons kind niet bij is.

e) We zijn nooit boos op elkaar waar ons kind bij is.

​5. We spreken het volgende af over financiën

​a) Over alimentatie, pensioen en schulden en bezittingen leggen we in een convenant afspraken vast

​b) De Kinderbijslag komt toe aan <de moeder> <de vader>.

​c) De ouder die de Kinderbijslag ontvangt:

 • ​besteedt dat geld aan …<kosten genoemd onder e> <kosten genoemd onder g> <…………….>
 • ​stort dat geld door op de gezamenlijke kinderrekening

d) Kosten die een ouder maakt voor ons kind ten behoeve van de onder e) genoemde kosten zijn voor rekening van de ouder die de kosten maakt

e) Kosten ten behoeve van ons kind zoals bedoeld onder d) zijn:

 • de kapper
 • dagelijkse boodschappen
 • lichamelijke verzorging (shampoo, zeep, gel, andere benodigdheden)
 • gezondheid (tandarts, ziektekostenpremie, eigen risico)
 • …………………………..

f) Kosten die een ouder maakt voor ons kind ten behoeve van de onder g) genoemde kosten moeten gezamenlijk vooraf worden overeengekomen en zijn voor rekening van de gezamenlijke bankrekening of worden later verrekend.

g) Kosten ten behoeve van ons kind zoals bedoeld onder f) zijn:

 • abonnementen
 • contributies
 • zakgeld
 • kleding
 • schoolgeld
 • boeken
 • muziekles
 • ​aanschaf muziekinstrument
 • kleding
 • ……………..

6. We spreken het volgende af over de opvoeding

Thuiskomen <direct na schooltijd> <voor 1800 uur ’s avonds> <voor donker> <voor 20:00 uur ’s avonds> <…..>

 • ​Bedtijd uiterlijk ……. <….>
 • Verjaardagscadeaus voor ons kind zelf ……………….<maximaal tot een bedrag van …. euro>
 • Opstaan ………………..
 • ​Logeren ……………
 • Sporten ………………..
 • ​Spelen met en bij andere kinderen ……………….
 • Cadeaus voor andere kinderen <maximaal tot een bedrag van …. euro>
 • ​Seksuele voorlichting …………
 • ​Anticonceptie …………….
 • ​Piercings, tatoeages ……

​7. We spreken het volgende af over school

 • Schoolkeuze ………………
 • Studiekeuze ………………
 • Studieresultaten ………………
 • Bijles ………………
 • ​Huiswerk (controle, hulp) ………………
 • ​Ouderavonden <zoveel mogelijk samen> <om de beurt> ………………
 • Feestavonden bezoeken <zoveel mogelijk samen> <om de beurt>………………

​8. Wat als een schema om welke reden dan ook niet kan worden gevolgd?

Wanneer het in het belang van ons kind wenselijk is een wisseldag uit te stellen of een schema dat is afgesproken te wijzigen, dan doen we ons best om dat mogelijk te maken. ​Bijvoorbeeld bij:

 • een familiefeest
 • een studiedag op school
 • een begrafenis of huwelijk
 • een schrikkeljaar
 • …………………………..

Dan plannen we opnieuw een schema of een tussentijdse oplossing met als doel dat de oorspronkelijke verdeling zoals we die bedoelden alsnog wordt bereikt. Bijvoorbeeld bij “ieder de helft” of “80-20%” proberen we dat evenwicht weer te herstellen. Dat proberen wij binnen een kalenderjaar te doen.

​9. Hoe we elkaar informeren

We communiceren zoveel mogelijk rechtstreeks met elkaar en zo min mogelijk via de kinderen. Daarom spreken wij het volgende af.

​a) Bij bepaalde gebeurtenissen, zie onder d), informeren we elkaar, de ouder waar ons kind op dat moment verblijft maakt eventueel benodigde beslissingen als dat niet kan wachten tot gezamenlijk overleg.

​b) Informeren doen wij <zo snel mogelijk> <binnen 1 uur> <binnen een dag> <binnen een week>

​c) Via  <SMS> <telefonisch> <whatsapp> ……………..

d) Denk daarbij aan

 • ​lichte verwoningen
 • eetafspraken bij familie of vrienden
 • ​prestaties met sporten
 • nieuwe hobby’s
 • nieuwe vriend(innet)jes
 • schoolreisjes
 • ​nieuwe smaken en voorkeuren voor eten
 • …………………….

e) Bij belangrijke gebeurtenissen of gebeurtenissen waarbij we samen beslissen informeren wij elkaar direct en nemen we gezamenlijk eventuele besluiten, denk daarbij aan

 • ​ernstige verwondingen
 • (huis)artsenbezoek
 • medicijngebruik
 • medische ingrepen
 • tandartsbezoeken en -ingrepen
 • ​logeerpartijen
 • vakantie op reis
 • kamp van vereniging of school
 • ​ruzies
 • ​alcoholgebruik
 • ​drugsgebruik
 • aanschaf telefoon voor ons kind
 • ………………..

​10. Contact opnemen met de andere ouder

Wij staan toe dat ons kind contact opneemt met de ouder waar ons kind op dat moment niet verblijft. Als ons kind dat niet zelf kan maar er wel om vraagt, dan zorgen wij zo snel mogelijk voor dat contact.

​11. Bezoek van familieleden en vriend(inn)en

Wij maken het op afspraak mogelijk dat iedereen ons kind waar dan ook komt bezoeken als ons kind dat ook leuk vindt. Daar maken we melding van, als het vaker bij de ene ouder dan bij de andere ouder voorkomt verzoeken wij samen de bezoekers daarmee rekening te houden.

12. Nieuwe structurele wijzigingen

Wij bespreken zodra het nieuwe schoolrooster bekend is of de vakanties en studiedagen passen in ons schema. Zo niet dan passen we ons schema aan in het belang van ons kind. Dat geldt ook voor wijzigingen op ons werk, een verhuizing van één van ons na <datum xx/xx/xx) of anderszins. Bij al dit soort structurele wijzigingen treden we met elkaar in overleg en doen niets zonder elkaars instemming

13: Vakanties

Wij verdelen de vakanties als volgt:

 • Zomervakantie: …………………….
 • Herfstvakantie: …………………….
 • Sinterklaas: …………………….
 • Kerstvakantie: …………………….
  • kerstdagen: …………………….
  • oud & nieuw: …………………….
 • Voorjaarsvakantie: …………………….
 • Carnaval: …………………….
 • Koninginnedag: …………………….
 • Mei- of krokusvakantie: …………………….
 • Goede Vrijdag / Pasen: …………………….
 • Hemelvaartsdag: …………………….
 • Pinksteren: …………………….

14. Andere bijzondere dagen verdelen wij als volgt (eventueel per jaar wijzigen):

 • Moederdag: …………………….
 • Vaderdag: …………………….
 • Dierendag: …………………….
 • Verjaardag van
  • ons kind: …………………….
  • vader: …………………….
  • moeder: …………………….
  • opa: …………………….
  • oma: …………………….
  • opa: …………………….
  • oma: …………………….
  • broer/zus: …………………….
  • andere familie: …………………….
  • ………………………….

15. Verzekeringen

Zolang het mogelijk is verzekeren wij ons kind op de polis van onszelf. Wij stemmen onderling af wie zorg draagt tot welk bedrag voor

 • de ziektekostenverzekering
 • de aansprakelijkheidsverzekering
 • de inboedelverzekering

16. Paspoort van ons kind

Ons kind heeft een eigen paspoort, als het nodig is verlenen wij direct medewerking bij het aanvragen van een nieuwe paspoort. De paspoorten van de kinderen worden bewaard door <de moeder> <de vader. Bij reizen naar het buitenland zorgt de ouder die het paspoort bewaart dat het paspoort tijdig bij de andere ouder komt.

17. Nieuwe partner

Als één van ons een nieuwe partner krijgt dan

 • moet dat worden verteld aan de andere ouder als ons kind dat merkt of gaat merken.
 • gelden termen als vader/papa en moeder/mama voor ons en niet voor een eventuele nieuwe partner. Tenzij ons kind dat zelf liever zo wil en de andere ouder dat toestaat.
 • doet de nieuwe partner <niet mee> <wel mee> aan gebeurtenissen waar we allebei bij zijn tot we daar samen duidelijke afspraken over maken.

18. Kosten als ons kind meerderjarig is

Als ons kind meerderjarig is (voor sommige onderdelen 18, andere onderdelen 21) dan betalen wij naar rato van ons inkomen mee aan de studie van ons kind. Onder studiekosten verstaan wij

 • inschrijfgeld
 • huur studentenkamer/ woning
 • studieboeken
 • ziektekostenverzekering
 • inboedelverzekering
 • aansprakelijkheidsverzekering

19. Wat als één van ons overlijdt?

We gaan op tijd na wat er moet gebeuren met onze afspraken en leggen dat vast in een officiële wilsuiting. Denk daarbij aan:

 • financiële gevolgen (wij werken mee aan een medische keuring als dat nodig is voor de aanvraag van een overlijdensrisicoverzekering)
 • gevolgen voor verblijf van ons huisdier (we leggen vast wie ons huisdier verzorgt als iemand van ons overlijdt)
 • uitvaart (we leggen onze uitvaartwensen vast, ook van ons kind)
 • voogdij (we maken afspraken over wie ons kind verzorgt als iemand van ons overlijdt)
 • ……………………………

20. Wat vindt ons kind van ons ouderschapsplan?

We hebben ons kind op de volgende wijze betrokken bij dit ouderschapsplan:

​<Wij hebben punt voor punt ons ouderschapsplan samen besproken en uitgelegd waarom we deze afspraken maken.>

<Wij hebben de volgende onderwerpen van ons ouderschapsplan besproken en uitgelegd waarom we deze afspraken maken:>

 • …………………….
 • …………………….
 • …………………….
 • …………………….
 • …………………….
 • …………………….
 • …………………….
 • …………………….

<Wij hebben de hele tekst van ons ouderschapsplan laten meelezen.>

<Wij hebben de volgende onderwerpen van ons ouderschapsplan laten meelezen:>

 • …………………….
 • …………………….
 • …………………….
 • …………………….
 • …………………….
 • …………………….
 • …………………….
 • …………………….

21. Wij evalueren samen het ouderschapsplan

Als er nieuwe ontwikkelingen zijn (zoals een verhuizing of een ruzie of verdriet bij ons kind) dan bespreken we samen of we ons ouderschapsplan moeten uitbreiden of wijzigen. Zonder aanleiding bespreken we sowieso eenmaal per jaar onderdelen van ons ouderschapsplan, bijvoorbeeld als een nieuw schoolschema met vakanties bekend is. Als één van ons merkt dat daarbij erg veel spanningen naar boven komen, dan evalueren we in het bijzijn van een mediator ons ouderschapsplan.

<ONDERTEKENING, PLAATS EN DATUM>

Boek ‘Alles over scheiden’ boordevol tips voor een succesvolle scheiding

gratis voorbeeld ouderschapsplanDit boek is vanaf 2 mei bestelbaar via onze webshop – ook als cadeauboek met eigen voorwoord en naam op kaft.

Door samen te scheiden en de afspraken regelmatig te checken en evalueren ben jij en je ex-partner sneller klaar voor een volgende stap in het leven. In ‘Scheiden voor Dummies’ wordt dat “jouw Leven 4.0” genoemd (hoofdstuk 19).  In ons nieuwe boek ‘Alles over scheiden komen tips terug in onder andere hoofdstuk 18.

Lees verder in ons boek op meer dan 300 pagina’s alle op deze pagina benoemde onderwerpen en meer tips over correct en efficiënt scheiden.

Stel gerust vragen via ons reactieformulier. Sterkte en succes.

2019-01-19T21:27:52+00:00

Geef een reactie

error: Deze content is beschermd !!