Ouderschapsplan: gratis voorbeeld met veel tips

bijgewerkt op 9 juli 2021

Ouderschapsplan: voorbeeld met tips en aandachtspunten

In het boek ‘Scheiden voor Dummies’ en de opvolger daarvan – ‘Alles over scheiden – beschrijven we wanneer een ouderschapsplan verplicht is en wat je daarin moet en extra kan regelen. Dit is vooral belangrijk voor jullie kind. Hieronder zie je een voorbeeld van een ouderschapsplan. Dit is als jullie één of meerdere kinderen hebben een belangrijke stap in het juridisch scheidingsproces – stap 4 van ons stappenplan scheiden. Het bespaart je vaak tijd en geld om dit samen – niet alleen met je ex-partner maar ook met je kind – door te spreken voordat je dit met een advocaat of mediator bespreekt. Daarnaast is de kans dat je wat mist na het doornemen van dit voorbeeld kleiner.

​De meeste onderwerpen worden puntsgewijs in willekeurige volgorde beschreven. De tekst is opgesteld alsof de ex-partners vader en moeder zijn en één kind hebben. Wijzig dat gerust als dit anders is in jullie situatie.

 • Zijn er meerdere kinderen die te maken krijgen met je scheiding? Overweeg dan voor ieder kind apart een ouderschapsplan op te stellen of vervang termen zoals “jouw” en “jou” door “jullie”.
 • Zie je bij een “/” een tekst staan? Dan is het de bedoeling dat je daar een keuze maakt en wat niet van toepassing is weglaat.
 • Zie je onder een punt de letters a, b, c, d enzovoorts? Dan heeft de informatie daarachter te maken met het onderwerp ervoor.
 • Staat onder die letter tekst met een “-” (gedachtestreepje) ervoor? Dan is het de bedoeling dat je daar een keuze in maakt, dus dan vervallen alle teksten na het gedachtestreepje (of na de letter a, b, c enzovoorts) waar je niet voor kiest.
 • Wil je de nummering behouden, typ dan “niet van toepassing” in bij het punt of letter dat niet relevant is.

Het eindresultaat kan je het beste in aanwezigheid van een mediator of advocaat en in meerdere ondertekende exemplaren laten vastleggen. Succes!

Jouw ouderschapsplan

Wij blijven voor de rest van ons leven jouw ouders en willen daarover in jouw belang de volgende afspraken maken. Krijgen wij later discussie over iets dat in ons plan staat of juist niet? Dan overleggen wij daar eerst met jou over en als wij er niet uit komen dan schakelen we een bemiddelaar in. Als dit niet werkt, dan vragen we een rechter om een besluit te nemen.

​1. Wij blijven samen ouderlijk gezag over jou uitoefenen.

Dit betekent dat we samen beslissingen nemen over jouw opvoeding, woonplaats, verzorging en financiën tot jij 18 jaar wordt. Daarna blijven we verantwoordelijk voor de kosten van levensonderhoud en studie tot je 21 jaar bent. Op je 21e verjaardag bekijken we wat nodig is om jou het beste te ondersteunen in je verdere ontwikkeling.

​2. Jij wordt ingeschreven op het adres

​a) waar je vader / moeder woont

​b) dat van toepassing is bij punt 3 (let op, alleen bij lange aangesloten perioden van enkele maanden of langer).

3. Waar je verblijft

a) Altijd bij je vader / moeder

b) Altijd op hetzelfde adres, namelijk ……. De ouder die dan aanwezig is wisselt zoals onder ad d) beschreven

c) Om de beurt bij je vader en de moeder.

d) De perioden worden als volgt afgewisseld:

 • ​op de volgende dagen bij je vader :
 • ​op de volgende dagen bij je moeder:
 • ​na periode wisselen wij dit schema om in een nieuw schema, namelijk na …

Dan wordt het schema:

 • op de volgende dagen bij je vader :
 • ​op de volgende dagen bij je moeder:

e) Op de dag dat wij wisselen van het verblijfadres, dan

 • ​maken we daar per keer afspraken over minimaal 24 uur voor het aanbreken van de wisseldag
 • ​brengt de ene ouder jou naar je nieuwe verblijfadres
 • ​haalt de ene ouder jou op van het oude verblijfadres
 • ​spreken we af dat de ene ouder jou brengt naar …… en de andere ouder jou daar ophaalt
 • ………………

4. Hoe wij ons gedragen als jij er bij bent als wij elkaar ontmoeten

​a) Wij begroeten elkaar en wij zeggen bij het afscheid elkaar gedag en kijken elkaar daarbij aan.

​b) Wij zoenen elkaar eenmaal op de wang bij het begroeten en afscheid nemen, tenzij daar minder dan 10 minuten tussen zitten (dan alleen bij het begroeten).

​c) Wij zoenen elkaar niet maar geven elkaar wel netjes een hand op de momenten zoals beschreven bij 4a) en 4b).

d) Wij brengen geen onderwerpen naar voren die jij niet hoeft of beter niet kan horen, dat bespreken we waar jij niet bij bent.

e) We zijn nooit boos op elkaar waar jij bij bent.

​5. We spreken het volgende af over jouw en onze financiën

​a) Over alimentatie, pensioen en schulden en bezittingen leggen we in een convenant afspraken vast

​b) De Kinderbijslag komt toe aan …

​c) De ouder die de Kinderbijslag ontvangt:

 • ​besteedt dit geld aan … <…………….>
 • ​stort dat geld door op de gezamenlijke kinderrekening

d) Uitgaven die een ouder doet voor jou ten behoeve van de onder e) genoemde kosten zijn voor rekening van de ouder die de kosten maakt

e) Uitgaven ten behoeve van jou zoals bedoeld onder d) zijn:

 • de kapper
 • dagelijkse boodschappen
 • lichamelijke verzorging (shampoo, zeep, gel, andere benodigdheden)
 • gezondheid (tandarts, ziektekostenpremie, eigen risico)
 • …………………………..

f) Uitgaven die een ouder doet voor jou ten behoeve van de onder g) genoemde kosten moeten gezamenlijk vooraf worden overeengekomen en zijn voor rekening van de gezamenlijke bankrekening of worden later verrekend.

g) Uitgaven ten behoeve van jou zoals bedoeld onder f) zijn:

 • abonnementen
 • contributies
 • zakgeld
 • kleding
 • schoolgeld
 • boeken
 • muziekles
 • ​aanschaf muziekinstrument
 • kleding
 • ……………..

6. We spreken het volgende af over jouw opvoeding

 • Thuis (binnen) zijn uiterlijk om …… uur
 • ​Bedtijd uiterlijk ……. uur
 • Verjaardagscadeaus voor ons en voor jezelf ……………….
 • Opstaan ………………..
 • ​Logeren ………………..
 • Sporten …………………
 • ​Spelen met en bij andere kinderen ……………….
 • Bezoekje aan opa’s en oma’s ………………….
 • Cadeaus voor andere kinderen
 • ​Seksuele voorlichting …………
 • ​Anticonceptie …………….
 • ​Piercings, tatoeages ……

​7. We spreken het volgende af over jouw school

 • Schoolkeuze ………………
 • Studiekeuze ………………
 • Studieresultaten ………………
 • Bijles ………………
 • ​Huiswerk (controle, hulp) ………………
 • ​Ouderavonden ………………
 • Feestavonden bezoeken ………………

​8. Wat als een schema om welke reden dan ook niet kan worden gevolgd?

Wanneer het in jouw belang wenselijk is een wisseldag uit te stellen of een schema dat is afgesproken te wijzigen, dan doen we ons best om dat mogelijk te maken. ​Bijvoorbeeld bij:

 • een familiefeest
 • een studiedag op school
 • een begrafenis of huwelijk
 • een schrikkeljaar
 • …………………………..

Dan plannen we opnieuw een schema of een tussentijdse oplossing met als doel dat de oorspronkelijke verdeling zoals we die bedoelden alsnog wordt bereikt. Bijvoorbeeld bij “ieder de helft” of “80-20%” proberen we dat evenwicht weer te herstellen. Dat proberen wij binnen een kalenderjaar te doen.

​9. Hoe je ouders elkaar informeren

We communiceren zoveel mogelijk rechtstreeks met elkaar en zo min mogelijk via jou las het gaat om zakelijke onderwerpen. Daarom spreken wij het volgende af.

​a) Bij bepaalde gebeurtenissen, zie onder d), informeren we elkaar, de ouder waar jij op dat moment verblijft maakt eventueel benodigde beslissingen als dat niet kan wachten tot gezamenlijk overleg.

b) …………………………………………………….

​c) Informeren doen wij via  ……………..

d) Denk daarbij aan

 • ​lichte verwondingen
 • eetafspraken bij familie of vrienden
 • ​prestaties met sporten
 • nieuwe hobby’s
 • nieuwe vriend(innet)jes
 • schoolreisjes
 • ​nieuwe smaken en voorkeuren voor eten
 • …………………….

e) Bij belangrijke gebeurtenissen of gebeurtenissen waarbij we samen beslissen informeren wij elkaar direct en nemen we gezamenlijk eventuele besluiten, denk daarbij aan

 • ​ernstige verwondingen
 • (huis)artsenbezoek
 • medicijngebruik
 • medische ingrepen
 • tandartsbezoeken en -ingrepen
 • ​logeerpartijen
 • vakantie op reis
 • kamp van vereniging of school
 • ​ruzies
 • ​alcoholgebruik
 • ​drugsgebruik
 • aanschaf telefoon, laptop of tablet
 • ………………..

​10. Contact opnemen met de andere ouder

Jij mag altijd contact opnemen met de ouder waar jij op dat moment niet verblijft. Als jij dat niet zelf kan maar er wel om vraagt, dan zorgen wij zo snel mogelijk voor dat contact. Bijvoorbeeld via telefoon / FaceTime / Skype.

​11. Bezoek van jouw familieleden en vriend(inn)en

Wij maken het op afspraak mogelijk dat iedereen jou waar dan ook komt bezoeken als jij dat ook leuk vindt. We houden als je dat wil bij wie wie op visite komt.  Als het vaker bij de ene ouder dan bij de andere ouder is en je vindt dat onprettig, dan verzoeken je ouders gezamenlijk of de bezoekers daarmee rekening willen houden.

12. Nieuwe structurele wijzigingen

Wij bespreken zodra het nieuwe schoolrooster bekend is of de vakanties en studiedagen passen in ons schema. Zo niet dan passen we ons schema aan in jouw belang . Dat geldt ook voor wijzigingen:  op ons werk / een verhuizing van één van ons / …………….

13: Vakanties

Wij verdelen de vakanties als volgt:

 • Zomervakantie: …………………….
 • Herfstvakantie: …………………….
 • …………………………………………..
 • Sinterklaas: …………………….
 • Kerstvakantie: …………………….
  • kerstdagen: …………………….
  • oud & nieuw: …………………….
 • Voorjaarsvakantie: …………………….
 • Carnaval: …………………….
 • Koningsdag: …………………….
 • Mei- of krokusvakantie: …………………….
 • Goede Vrijdag / Pasen: …………………….
 • Hemelvaartsdag: …………………….
 • Pinksteren: …………………….
 • ………………………………………….
 • ………………………………………….

14. Andere bijzondere dagen verdelen wij als volgt (eventueel per jaar wijzigen):

 • Moederdag: …………………….
 • Vaderdag: …………………….
 • Dierendag: …………………….
 • Verjaardag van
  • ons kind: …………………….
  • vader: …………………….
  • moeder: …………………….
  • opa: …………………….
  • oma: …………………….
  • opa: …………………….
  • oma: …………………….
  • broer/zus: …………………….
  • andere familie: …………………….
  • ………………………….

15. Verzekeringen

Zolang het mogelijk is verzekeren wij jou op de polis van onszelf. Wij stemmen onderling af wie zorg draagt tot welk bedrag voor

 • de zorgverzekering
 • de aansprakelijkheidsverzekering
 • de inboedelverzekering

16. Paspoort van ons kind

Jij hebt je eigen paspoort, als het nodig is verlenen wij direct medewerking bij het aanvragen van een nieuwe paspoort. Jouw paspoort wordt bewaard door …..

17. Nieuwe partner

Als één van ons een nieuwe partner krijgt dan:

 • moet dat worden verteld aan de andere ouder als jij dit merkt of gaat merken.
 • gelden termen als “vader”/”papa” en “moeder”/”mama” voor ons en niet voor een eventuele nieuwe partner. Tenzij jij dat zelf liever zo wil en de andere ouder dit toestaat.
 • doet de nieuwe partner aan gebeurtenissen waar we allebei bij zijn tot we daar samen duidelijke afspraken over maken.

18. Kosten als jij meerderjarig bent

Als je meerderjarig bent (voor sommige onderdelen 18 jaar, andere onderdelen 21 jaar) dan betalen wij naar rato van ons inkomen mee aan jouw opleiding. Onder studiekosten verstaan wij

 • inschrijfgeld
 • huur studentenkamer/ woning
 • studieboeken
 • ziektekostenverzekering
 • inboedelverzekering
 • aansprakelijkheidsverzekering

19. Wat als één van ons overlijdt?

We gaan op tijd na wat er moet gebeuren met onze afspraken en leggen dat vast in een officiële wilsuiting. Denk daarbij aan:

 • financiële gevolgen (wij werken mee aan een medische keuring als dit nodig is voor de aanvraag van een overlijdensrisicoverzekering)
 • gevolgen voor verblijf van ons huisdier (we leggen vast wie ons huisdier verzorgt als iemand van ons overlijdt)
 • uitvaart (we leggen onze uitvaartwensen vast, ook van jou)
 • voogdij (we maken afspraken over wie jou verzorgt als iemand van ons overlijdt)
 • ……………………………

20. Wat vind jij van ons ouderschapsplan?

We hebben jou op de volgende wijze betrokken bij dit ouderschapsplan:

 • …………………….
 • …………………….
 • …………………….
 • …………………….
 • …………………….
 • …………………….
 • …………………….
 • …………………….
 • …………………….
 • …………………….
 • …………………….
 • …………………….
 • …………………….
 • …………………….
 • …………………….
 • …………………….

21. Wij evalueren samen het ouderschapsplan

Als er nieuwe ontwikkelingen zijn (zoals een verhuizing of een ruzie of verdriet bij een van ons) dan bespreken we samen of we ons ouderschapsplan moeten uitbreiden of wijzigen. Zonder aanleiding bespreken we sowieso eenmaal per jaar onderdelen van ons ouderschapsplan, bijvoorbeeld als een nieuw schoolschema met vakanties bekend is. Als één van ons merkt dat daarbij erg veel spanningen naar boven komen, dan evalueren we in het bijzijn van een mediator ons ouderschapsplan.

<ONDERTEKENING, PLAATS EN DATUM>

alles over scheiden boek

Boek ‘Alles over scheiden boordevol tips voor een succesvolle scheiding

Deze tekst over pensioen en scheiden komt uitgebreider terug in het boek is ‘Alles over scheiden‘ – alleen bestelbaar via onze webshop – ook als cadeauboek met eigen voorwoord en naam op kaft.

Door samen te scheiden en de afspraken regelmatig te checken en evalueren ben jij en je ex-partner sneller klaar voor een volgende stap in het leven. In ‘Scheiden voor Dummies’  wordt dat “jouw Leven 4.0” genoemd (hoofdstuk 19).  In ons nieuwe boek ‘Alles over scheiden komen tips terug in onder andere hoofdstuk 21.

Lees verder in ons boek van 364 pagina’s alle op deze pagina benoemde onderwerpen en meer tips over correct, respectvol en efficiënt scheiden.

Stel gerust vragen via ons reactieformulier. Sterkte en succes.

alles over scheiden boek
boek Alles over scheiden

Alles over scheiden

Honderden tips met uitleg om succesvol te scheiden

€ 24,95 + € 1,95 verzendkosten

bestel
alles over scheiden boek
e-boek Alles over scheiden

Alles over scheiden

Honderden tips met uitleg om succesvol te scheiden

€ 14,95

bestel
alles over scheiden boek
gepersonaliseerd boek Alles over scheiden

als cadeau

Met een eigen voorwoord en tekst op de kaft, zowel op de voor- als de achterkant van het boek.

€ 26,95 + € 1,95 verzendkosten

Bestel
banner gratis checklists

De huur- en koopwoning + hypotheek na scheiden

De woning is in vaak een moeilijk onderwerp bij een scheiding. Vanwege de emotionele band met een woning, maar ook door de complexe regels over huren, hypotheekrenteaftrek en het beleid van de gemeente, verhuurder en banken. Lees meer hierover op deze pagina.

Conversie van pensioen na scheiding

Conversie van pensioen na scheiding biedt meestal meer voordelen dan nadelen. Daarom is het goed hier wat meer over te lezen. Op deze pagina tref je het doel en een korte uitleg aan van de voor- en nadelen.

2021-07-09T15:55:26+02:0016 juni 2017|

Geef een reactie

error: Deze content is beschermd, neem contact op via info@fpvi.nl als u deze wilt gebruiken