Starters AOV afsluiten of niet: keuzehulp

bijgewerkt op 6 december 2019

Keuzehulp wel of geen (starters) AOV afsluiten

Een AOV – voor startend ondernemers een starters AOV – afsluiten is niet het leukste om over na te denken voor ondernemers. Het is onder andere duur, saai, moeilijk en de vraag is wat een verzekeraar er voor teruggeeft als je het nodig hebt. Lees in dit artikel meer over waarom mensen geen AOV afsluiten, hulp bij het bepalen van het nut, de keuzes, de valkuilen en de alternatieven voor een AOV voor jouw situatie. Dit onderwerp is afkomstig uit ons boek ‘Arbeidsongeschiktheid voor Dummies’) en ons nieuwe boek ‘Alles over je inkomen bij ziekte‘ (te bestellen voor € 26,90 of als E-book voor € 14,95).

Stap 1: Bepaal je hoedanigheid

starters AOV aanbieding

Met hoedanigheid wordt bedoeld in welke rol of situatie jij je inkomen verdient. Helaas zijn wet- en regelgeving en verzekeringsoplossingen gericht op je hoedanigheid en niet op jouw als persoon. Als je met iemand praat of leest over het wel of niet verzekeren van het financiële risico van langdurige ziekte, dan is je vertrekpunt van belang. Dit zijn de mogelijkheden als je inkomen verdient:

 • Je bent werknemer (je betaalt inkomstenbelasting en werkt in loondienst bij een werkgever)
 • Je bent hobbyist (je betaalt inkomstenbelasting uit “overige werkzaamheden en geniet GEEN fiscale ondernemersfaciliteiten)
 • Je bent zelfstandig ondernemer of ZZP’er (je betaalt inkomstenbelasting en geniet fiscale ondernemersfaciliteiten)
 • Je bent DGA – directeur grootaandeelhouder (je betaalt inkomsten- en vennootschapsbelasting)

​STAP 2: Bereken je financiële risico

goedkope AOV aanbieding

Stel dat je langdurig ziek wordt. Wat zijn dan de gevolgen voor je inkomen? Bekijk de financiële gevolgen op korte en op lange termijn en breng dat in kaart. Je kunt een kopie maken van een spreadsheet waarmee je jouw inkomsten en uitgaven bijhoudt. Dan kopieer je bijvoorbeeld de Excelsheet uit stap 7 van ons stappenplan pensioen. In de kopie verwijder je jouw (deel van het) inkomen dat wegvalt door je ziekte. Dan zie je per maand en per jaar wat de gevolgen zijn op korte en lange termijn. Let op dat niet al je inkomen hoeft weg te vallen. Heb je personeel in dienst of verhuur of verkoop je iets dat gewoon inkomen blijft opleveren zonder jouw inzet? Neem dat dan niet mee als jouw financieel risico.

STAP 3: Bepaal je financiële behoefte tijdens je ziekte

AOV wat moet ik verzekeren

Veel mensen nemen de financiële risico’s van stap 2 als basis voor een te verzekeren bedrag. Maar dat hoeft niet. Ga voor jouw situatie na of er uitgaven of kosten zijn die je eenvoudig kunt schrappen als je langdurig ziek bent. Denk aan:

 • Kosten voor vakanties
 • Besparing door goedkoper te gaan wonen
 • Het schrappen van luxe uitgaven

Meer inspiratie kun je opdoen in ons boek over geld besparen met > 1000 bespaartips. Die trek je af van je financiële risico zoals berekend in stap 2, tenzij je alles wilt blijven doen zoals je in goede gezondheid doet.

​STAP 4: Zet alle opties op een rij

alternatieven AOV

Kies een maatregel om een tekort aan inkomen tijdens langdurige ziekte op te vangen. Welke opties je hebt zijn afhankelijk van je hoedanigheid van stap 1, van de omvang van je behoefte om financiële risico’s te verzekeren en van je huidige en toekomstige gezondheid.

Voor sommige opties is er een uitgebreid acceptatieproces noodzakelijk, bij andere opties juist niet. Daarnaast kun je zelf een buffer vormen of deelnemen aan een schenkingskring. Die alternatieven zijn ook interessant om te bekijken en eventueel in combinatie met de oplossingen uit de tabel hiernaast te kiezen.

​Waar de vinkjes in het schema klein zijn getekend zijn er qua wet- en regelgeving geen belemmeringen, maar zijn er maar weinig aanbieders waar je terecht kunt.

​STAP 5: Overweeg een adviseur te raadplegen

adviseur AOV of broodfonds

Een AOV heeft veel keuzemogelijkheden en er bestaan veel alternatieven, vooral voor DGA’s en zelfstandigen. Vraag bij familie, vrienden, kennissen en branchegenoten die ook een AOV hebben afgesloten in het verleden na welke keuzes zij waarom namen. Verdiep je in hun beweegredenen en ga na of dat ook voor jou geldt. Bepaal wat goed voor je is, schrijf dat op en deel dat met een deskundig adviseur als een soort second opinion. Dat bespaart je advieskosten en de adviseur kan heel gericht punten verbeteren of aanvullen. Een in AOV gespecialiseerd advieskantoor die dit voor u tegen een redelijk tarief doet is AOV ZZP. De eigenaar van dat kantoor, Arnoud Wennekus, werkte belangeloos mee aan de totstandkoming van dit stappenplan.

​STAP 6: Kies een (combinatie van) optie(s)

starters AOV kiezen

Je kan je inkomen beschermen met een buffer, een schenkingskring of een AOV. Je hoeft niet voor één keuze te gaan. Vaak is het goed meerdere opties met elkaar te combineren. De combinatie van een vrijwillige ZW-verzekering of een broodfonds met een AOV waarbij de wachttijd 2 jaar is bijvoorbeeld. Of een combinatie van een lagere AOV en een vrijwillige WIA-verzekering. Door opties te combineren heb je meer werk aan administratie en bij het claimen bij ziekte, maar ook meer spreiding van risico’s als het bij een partij waar u iets regelt verkeerd gaat.

​STAP 7: Voorbereiding op een medische keuring

starters AOV aanbieding

Een medische keuring is vaak nodig. Je gezondheid wordt beoordeeld op basis van een geneeskundig onderzoek, meestal via een vragenlijst maar soms ook via een bezoek van of aan een arts. Dit is een momentopname, dus zorg dat je op gewicht bent en niet teveel stress of drop hebt om je bloeddruk op orde te hebben.

starters AOV aanbieding

Een belangrijk onderdeel van een medische keuring is het wegen van je gewicht. Zorg ervoor dat je zo goed mogelijk binnen je BMI zit.

Ben je te licht? Probeer dan:

 • Extra veel te drinken gedurende de dagen voor je keuring
 • Meer te eten
 • Beweeg minder, stop met sporten of sport alleen om spiermassa te creëren

Ben je te zwaar volgens de BMI-normen? Probeer dan:

 • Alleen te sporten om gewicht te verliezen en voorkom spiermassa kweken of onderhouden
 • Minder te eten
 • De uren voor de keuring niets te drinken
 • Vlak voor de keuring uitgebreid naar het toilet te gaan

Bloeddruk

Voorkom eten van drop, verminder stress de dagen voor de keuring.

Cholesterol

Test je cholesterol en als het te hoog is, vraag advies over hoe je dat kunt verlagen.

Je stuurt de gezondheidsverklaring naar een medisch adviseur – vaak digitaal of via de huisarts –  terwijl het aanvraagformulier naar de acceptatieafdeling van de verzekeraar gaat (eventueel via een adviseur). Geef wel op de gezondheidsverklaring aan dat je vooraf wilt worden geïnformeerd over een eventuele afwijzing of beperking in de dekking. Dan kun je eventueel je aanvraag intrekken en elders opnieuw proberen. Dat voorkomt dat je standaard overal wordt geweigerd voor dit soort verzekeringen. Je moet namelijk wel melden als je een keer bent geweigerd voor een verzekering. Maar dan zijn er nog altijd alternatieven…

Alternatieven na een weigering

AOV premie laagste

De verzekeraar kan je accepteren zoals de offerte die je wenste, maar kan ook:

 • Beperkende voorwaarden stellen
 • Een premie-opslag vragen
 • Weigeren jou te verzekeren

Dit overkomt ongeveer 4% van de personen die een AOV aanvraagt. De kans is dus klein, maar overkomt jou dit? Dan hebben wij nog onderstaande alternatieven voor je die wellicht helpen:

Probeer de behandelaar op andere gedachten te brengen

 • Vraag een schriftelijke toelichting en check wat er gebeurt met een eventuele voorlopige dekking
 • Lees de toelichting en ga na of u de motivatie terecht vindt en of u er wellicht nog iets aan kunt doen
 • Denk aan een nieuwe keuring (het is slechts een momentopname, dus wellicht dat je bij een nieuwe keuring een gezonder rapport krijgt)

Slagen bovenstaande tips niet? Overleg dan met de behandelaar bij de verzekeraar af te spreken dat de opslag of beperking vervalt of dat deze na drie jaar niet claimen vervalt.

Gebruik het klachtenproces om jouw standpunt nog eens over te brengen

Vaak is een medewerker van een verzekeraar gebonden aan richtlijnen. Afwijken van die richtlijnen kan vaak alleen na toestemming van de leidinggevende of directie. Vraag de medewerker jouw casus voor te leggen aan de leidinggevende of directie of dwing dat zelf af door het sturen van een schriftelijke klacht richting de directie. Breng vooraf de medewerkers van de verzekeraar op de hoogte en geef aan dat je hem of haar niets persoonlijks verwijt maar dat je alle mogelijkheden wilt benutten om alsnog de AOV af te sluiten voor je naar alternatieven kijkt.

​Vraag een second opinion aan

Overweeg een vrijwillige verzekering of een vangnetverzekering

Er bestaan verschillende mogelijkheden om vrijwillig een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid die je wellicht had voort te zetten als je ondernemer wordt. Daar moet je wel op tijd bij zijn, daarom is dit alternatief vooral van belang voor startende ondernemers die werknemer waren. Omdat deze alternatieven vaak duurder zijn of minder goed aansluiten op je wensen adviseren de meeste adviseurs hier pas naar te kijken als andere mogelijkheden ook zijn onderzocht.

Vroeger verzekerde de overheid ook ondernemers door middel van de WAZ. Toen die wet werd afgeschaft bleken veel ondernemers zich niet bij een verzekeraar te kunnen verzekeren vanwege een slechte gezondheid. Daarom hebben verzekeraars een vangnetverzekering ontwikkeld, waar jij als ondernemer ook met een slechte gezondheid terecht kunt. ​Zie de deze link voor meer informatie over de vangnetverzekering.

Overweeg bij een andere verzekeraar opnieuw een aanvraag

Neem deel aan een schenkingskring

Samen met andere ondernemers kun je deelnemen aan een schenkings- , spaar- of broodfonds. Een groot voordeel is dat je geen medische vragen hoeft te beantwoorden. Meer informatie over deze opties lees je na op:

LET OP: dit is geen volwaardige vervanging van een AOV. Lees in ons boek ‘Alles over je inkomen bij ziekte‘ een objectieve analyse van de verschillen tussen een broodfonds en een AOV.

​Bouw een extra buffer op en verzeker je niet

Het budget dat je in gedachte had om aan een AOV te besteden kun je ook apart zetten. Stort elke maand dat bedrag op een spaarrekening en bouw op deze manier een reserve op. Gebruik die reserve voor als je door ziekte minder of geen inkomen meer hebt.

Vraag om hulp

De kans dat je arbeidsongeschikt wordt is kleiner dan dat je gezond blijft tot je AOW-leeftijd. Heb je toch geldgebrek door langdurige ziekte? Durf dan hulp te vragen aan familie, vrienden of onbekenden. En denk aan crowdfunding.

STAP 8: Offerten aanvragen en vergelijken

AOV voordelig afsluiten

Als je een AOV af wenst te sluiten, dan kun je nog ruim tien procent besparen op de premie door de aanbieders te vergelijken. Veel (branche-)organisaties bieden collectieve contracten aan met extra korting op een AOV. Informeer hiernaar, bijvoorbeeld bij:

 • FNV
 • ZZP Nederland
 • PZO

Maar vergelijk dan wel appels met appels. De dekking bepaalt de hoogte van de premies die je van verzekeraars wilt vergelijken. Kies daarom voordat je offertes opvraagt de tien belangrijkste keuzes bij het afsluiten van een AOV.

Check of alle door jou gewenste dekkingen correct zijn geoffreerd en of je gegevens goed zijn verwerkt.

Verzekeraars kunnen flinke kortingen verlenen bij

 • ​Niet roken
 • Goede BMI
 • Weinig of geen alcoholgebruik
 • Soort beroep

Let op de omschrijving van beroepswerkzaamheden. Kleine aanpassingen in de omschrijving kunnen grote premiegevolgen hebben.

AOV-verzekeraars hanteren vaak een indeling in beroepsklassen, waar je beroep wordt ingedeeld verschilt per verzekeraar maar heeft tientallen procenten effect op de prijs. Dat heeft te maken met de kans op langdurige ziekte; hoe hoger een beroepsklasse wordt ingedeeld, hoe hoger de premie die de verzekeraar nodig heeft om de kans op uitkering te verzekeren. Zie voor de kans op langdurige arbeidsongeschiktheid gedurende je werkzame leven het schema hiernaast. Een voorbeeld van welke beroepen in welke beroepsklassen worden ingedeeld is vermeld in bijlage A van het boek Arbeidsongeschiktheid voor Dummies of  Alles over je inkomen bij ziekte.

​Is een offerte onjuist? Vraag dan snel om een nieuwe offerte. De offertes hebben een beperkte geldigheidsduur, veelal enkele weken tot maximaal drie maanden. Ben je bijna jarig? Pas dan op, sommige verzekeraars rekenen met jouw leeftijd bij aanvang van het jaar en anderen met uw werkelijke leeftijd.

De belangrijkste AOV voorwaarden

We beschrijven hieronder de belangrijke aandachtspunten bij het vergelijken van offerten van AOV.

No-claimkorting

Een no-claimkorting betekent dat je minder premie betaalt na een periode dat je geen beroep hebt gedaan op de verzekering. Die premiekorting vergelijk je met de prijs.

Maar let vooral op welke voorwaarden van toepassing zijn:

 • Als je een geringe claim voor eigen rekening neemt
 • Na hoeveel jaar je na een claim weer no-claimkorting opbouwt

Omzettingsoptie

Een omzettingsoptie wil zeggen dat je een eerder gemaakte beperking van een dekking mag schrappen voor een betere dekking zonder dat je weer een hele gezondheidskeuring moet doorlopen. Denk aan uitbreidingen zoals:

 • Eindleeftijd verhogen
 • Wachttijd verkorten
 • Uitkeringsdrempel verlagen
 • In plaats van passende arbeid beroepsarbeidsongeschiktheid verzekeren
 • Voortzetting AOV als je DGA, werknemer of ondernemer wordt en dat bij het afsluiten niet was

Verhogingsoptie

Een verhogingsoptie betekent dat je na een bepaalde periode (vaak 1 of 3 jaar) het verzekerd bedrag dat je koos bij aanvang van de verzekering mag verhogen met een bepaald percentage (vaak in combinatie met een maximaal bedrag in euro’s) zonder dat je weer een  gezondheidskeuring moet doorlopen.

Let ook op wanneer je het recht op een verhogingsoptie verliest. Veel AOV-verzekeraars stellen in hun voorwaarden dat dit recht vervalt als je:

 • Er 6 jaar geen gebruik van heeft gemaakt
 • Een bepaalde leeftijd bereikt (bijvoorbeeld 55 of 58 jaar)

Premieduur

Veel AOV-verzekeraars beschrijven in hun voorwaarden tot wanneer je premie moet betalen. Bijvoorbeeld:

 • Tot de gekozen eindleeftijd
 • Tot de gekozen eindleeftijd minus de door u gekozen wachttijd
 • Tot de gekozen eindleeftijd minus 1 jaar
 • Tot de gekozen eindleeftijd minus 2 jaar

Aanvullende arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

AOV-verzekeraars kunnen nog wel eens “gratis” aanvullende arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor je verzekeren. Ga na wat in de voorwaarden staat over:

 • Premievrijstelling na (gehele of gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid
 • Premierestitutie na (gehele of gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid
 • Extra eenmalige uitkering na (gehele of gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door een ongeval
 • Extra eenmalige uitkering na volledige en langdurige arbeidsongeschiktheid
 • Een uitkering na arbeidsongeschiktheid door eigen toedoen (bijvoorbeeld orgaandonatie)

Let daarnaast op wat is geregeld in geval van zwangerschap als dat voor je relevant is. Let bijvoorbeeld op:

 • Aantal maanden of jaren dat u verzekerd moet zijn om recht te kunnen hebben op een zwangerschapsuitkering
 • Hoogte van de zwangerschapsuitkering

Overige aanvullende dekkingen

AOV-verzekeraars kunnen nog wel eens “gratis” aanvullende uitkeringen voor je verzekeren. Ga na wat in de voorwaarden staat over:

 • ​Extra uitkering na overlijden door een ongeval
 • Extra uitkering “slotuitkering” na overlijden
 • Extra uitkering na overlijden van een gezinslid
 • Extra uitkering bij gezinsuitbreiding (geboorte of adoptie van een kind)
 • Extra bedrag beschikbaar voor preventie
 • Extra bedrag beschikbaar voor re-integratie

Uitsluitingen

De prijzen van AOV-verzekeraars zijn moeilijk te vergelijken als belangrijke uitsluitingen sterk verschillen. Soms is dat een keuze die je zelf bewust maakt, soms maakt de verzekeraar die keuze voor jou. Bijvoorbeeld het uitsluiten van arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door psychische klachten. Een premiekorting van 25% (jouw jaarpremie gaat met 3 maandpremies omlaag) in combinatie met de geruststellende gedachte dat je psychisch in topconditie bent verlaagt de drempel om dit soort uitsluitingen voor lief te nemen. Maar besef dat arbeidsongeschiktheid altijd onverwacht komt en dat dat in 30% tot 50% (dus bijna de helft van de gevallen) de oorzaak psychisch is of lijkt. Om discussie te voorkomen of iets wel of niet psychisch adviseren veel adviseurs dit juist wel mee te verzekeren. Er zijn genoeg andere mogelijkheden om te besparen op je AOV-premie, ga dus goed na welke mogelijkheden het beste bij jouw situatie passen.

Bijna alle AOV-verzekeraars sluiten in hun voorwaarden bepaalde oorzaken van ziekte of arbeidsongeschiktheid uit van dekking. Krijg je daarmee te maken en wordt je arbeidsongeschikt? Dan betaalt de AOV-verzekeraar niet uit. Veel voorkomende uitsluitingen zijn:

 • Gebeurtenissen na emigratie
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • ​Postwhiplashsyndroom (soms ook uitdrukkelijk gedekt)
 • Besmetting met MRSA-bacterie of Hepatitis-B virus (soms ook uitdrukkelijk gedekt)
 • Opzet, bewuste roekeloosheid of grove schuld
 • Overmatig alcoholgebruik, gebruik van verdovende, bedwelmende, opwekkende middelen
 • Gebruik van niet door artsen voorgeschreven medicijnen, verkeerd gebruik van medicijnen
 • Molest (gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij)
 • Atoomkernreacties
 • Ongevallen van jongeren (bv tot 23 jaar) met een motorrijwiel met xx cilinderinhoud
 • Sporten anders dan als amateur
 • Alles wat ontstaat gedurende detentie (in een gevangenis)
 • Terrorisme

Let ook op of er iets in de voorwaarden staat over dat wanneer je arbeidsongeschikt bent en jouw bedrijf wilt verkopen eerst toestemming van de AOV-verzekeraar moet vragen. Dat kan je erg beperken in mogelijkheden. Een AOV-verzekeraar vreest dat je jouw kansen op inkomen verdienen vermindert, maar jouw belang is wellicht geld ineens te krijgen via de verkoop van je bedrijf.

(Verhaals)rechtsbijstand en second opinion

De meeste AOV-verzekeraars regelen een rechtsbijstanddekking. Dan kun je een beroep doen op ondersteuning van een juridisch adviseur als je betrokken raakt in een (dreigend) rechtsconflict. Er bestaan twee hoofdvormen. Verhaalsrechtsbijstand is de minst uitgebreide variant. Deze variant houdt in dat je een vergoeding van juridische kosten ontvangt om een schade op een aan jouw ziekte schuldige persoon of bedrijf te verhalen. Een uitgebreidere variant rechtsbijstanddekking biedt ook een vergoeding voor kosten die je maakt om jezelf te verweren tegen een claim van een ander als je schade heeft veroorzaakt. Let daarnaast ook op:

 • Gratis juridische bijstand als u vragen heeft
 • Beperking van de financiële omvang van het geschil
 • Maximale kostenvergoeding
 • Binnen welke termijn u een geschil moet melden
 • Eventuele uitsluitingen

Raak je arbeidsongeschikt en ben je het niet eens met hoe de AOV-verzekeraar jouw mate van arbeidsongeschiktheid of de uitkeringsperiode vaststelt? Dan bieden sommige verzekeraars aan dat je op hun kosten een onafhankelijke second opinion mag aanvragen.

En bloc wijzigingen, aanpassingsclausule

De contracttermijn is de periode waarvoor de afspraken die je bij het afsluiten van de AOV maakt vastliggen. Dat is vooral een beperking voor de verzekeraar, een persoon die een AOV afsluit mag die meestal maandelijks opzeggen. Een lange contractduur is daarom vaak in jouw voordeel. Tenzij de AOV-verzekeraar een bepaling opneemt in de voorwaarden dat ze premies of voorwaarden mogen veranderen. Je hebt weinig aan een hele lage premie met de beste voorwaarden als de betreffende verzekeraar een ruime eenzijdige bevoegdheid verwoordt om dat te wijzigen nadat je de AOV afsluit.

Wijzigen je werkzaamheden of wijzigt je hoedanigheid? Dan moet je dat meestal doorgeven aan de verzekeraar. Dat kan gevolgen hebben voor je premie of voorwaarden. Let ook op welke wijzigingen je verder doorgeven nadat je een AOV afsluit. Dat kan gevolgen hebben voor je premie of voorwaarden, meestal in jouw nadeel. Denk aan:

 • Beoefenen van een vecht- of duiksport
 • Verhuizen buiten Nederland

​STAP 9: Kies een AOV (budget, voorwaarden en prijs)

Hoeveel kun je of wil je nu voor meer inkomenszekerheid bij ziekte betalen? Uit vergelijkingsprogramma’s op internet kun je snel afleiden wat je gewenste dekking kost. Kom je boven je budget uit? Bekijk dan wat je kunt schrappen of versoberen. Wat is je verzekeringsbehoefte? Verzeker alleen wat je zelf financieel niet kunt dragen.

Als je een AOV af wenst te sluiten, dan kun je nog ruim tien procent besparen op de premie door de aanbieders te vergelijken. Maar vergelijk dan wel appels met appels. De dekking bepaalt vooral de hoogte van de premies die je van verzekeraars vergelijkt. En door bepaalde keuzes te maken met jouw dekking kun je tientallen procenten besparen op de premie. Maak daarom voordat je offertes opvraagt bij verzekeraars eerst de tien belangrijkste keuzes ter bepaling van de dekking voor uw AOV.

​Keuze 1: Het te verzekeren bedrag

Met verzekerd bedrag wordt bedoeld hoe groot de uitkering per jaar moet zijn als je volledig arbeidsongeschikt wordt. Het te verzekeren bedrag is wat je zelf hebt berekend na het doorlopen van de stappen 1, 2 en 3 uit het 10-stappenplan AOV afsluiten. Een AOV-premie bestaat vooral uit kosten die per verzekerde euro worden berekend. Daarnaast betaalt je vaak administratiekosten, maar dat is meestal maar een klein gedeelte van de totale premie.

​Keuze 2: De tariefsoort

Verzekeraars werken met een vaste premie welke gedurende de hele looptijd van je verzekering hetzelfde blijft. Of ze berekenen de AOV-premie op wat iemand van een bepaalde leeftijd dat jaar kost. Of een combi-tarief, een combinatie van leeftijdsafhankelijk (tot bijvoorbeeld je 46-jarige leeftijd) en daarna een vaste premie. Zie het schema voor een indicatie van hoe die premiehoogte verloopt.

Wat is voor jou gunstig? Verwacht je over enkele jaren de AOV niet meer nodig te hebben of te kunnen verlagen door een toename van je spaargeld of bedrijfsvermogen? Kies dan een leeftijdsafhankelijk tarief. Verwacht je tot je pensioen de AOV nodig te hebben? Dan is meestal een vaste premie gunstiger. Met een combitarief maakt je niet echt een keuze, dat is vooral gunstig als je erg twijfelt over wat te doen. Dan heb je in ieder geval het voordeel van een lagere premie gedurende de beginjaren. Als je ouder wordt stijgt de premie.

​Keuze 3: Schade- of sommenvariant

Wil je een financiële maatregel die onafhankelijk van je inkomensterugval uitkeert als je door ziekte niet meer kan werken? Dan kies je een sommenvariant. Zoek je vooral een bescherming tegen een inkomensdaling en als deze er niet is ondanks een ziekte hoef je geen uitkering? Dan kies je voor de schadevariant, want deze is iets goedkoper dan de sommenvariant.

Keuze ​4: Indexaties

Indexatie bij AOV kan twee dingen betekenen.

Indexatie kan betrekking hebben op het verzekerd bedrag. Dat wil zeggen dat wat je verzekert jaarlijks met een vooraf afgesproken percentage stijgt. Zodra je een uitkering ontvangt wordt dat berekend op het laatste (hoogste) verzekerde bedrag.

​Indexatie kan ook betrekking hebben op de uitkering. Dat wil zeggen dat als je een uitkering ontvangt, dat deze jaarlijks met een vooraf afgesproken percentage stijgt.

Keuze 5: Wachttijd, eigen risicoperiode

Je krijgt meestal niet na een dagje ziek zijn een uitkering. Meestal geldt er een minimale wachttijd van 14 of 30 dagen dat je sowieso geen beroep kunt doen op een verzekering. Hoe langer je die wachttijd of eigen risicoperiode kiest, hoe goedkoper je premie wordt. Je kiest er dan voor met minder genoegen te nemen of op een andere wijze het financieel risico af te dekken.

Keuze 6: Arbeidsongeschiktheidscriterium

Het arbeidsongeschiktheidscriterium zegt vaak iets over wanneer de verzekering aan je uitkeert. Bij een AOV en woonlastenverzekering kun je dat vaak zelf kiezen. Ben je arbeidsongeschikt als je:

 • Op basis van lichamelijke en geestelijke geen andere arbeid kunt verrichten?
 • Als je op basis van je opleiding en ervaring geen andere arbeid kunt verrichten?
 • Als je jouw verzekerde beroep niet meer kunt uitoefenen?

Verzekeraars bieden je korting bij gangbare arbeid en rekenen een opslag bij beroepsarbeidsongeschiktheid. Maar pas op, dat wil niet zeggen dat de dure dekking echt nodig is.

Een vuistregel bij het bepalen van welk arbeidsongeschiktheidscriterium voor je goed is:

 • Laag inkomen, niet-fysieke arbeid? Kans groot op < 35% verlies verdiencapaciteit –>​  beroepsarbeidsongeschiktheid vaak zinvol
 • Hoog inkomen, specialistisch beroep? Kans groot op 80-100% verlies verdiencapaciteit –> gangbare arbeid vaak voldoende

Keuze 7: Uitkeringsdrempel

De mate van arbeidsongeschiktheid wordt gekoppeld aan de hoogte van je uitkering. Interessant is de ondergrens, ook wel uitkeringsdrempel genoemd . Dat is het percentage arbeidsongeschiktheid waaronder je helemaal geen recht op een uitkering hebt. Ondernemers kunnen zelf de ondergrens bepalen, maar niet lager dan 15%. Wel hoger, en dat levert een flinke premiekorting op. Voor werknemers geldt meestal een minimale grens van 25% of 35%.

Keuze 8: Eindleeftijd

De eindleeftijd geeft aan op welke datum je uitkering eindigt als deze eenmaal is ingegaan. Meestal is dat ook de einddatum van je verzekering en misschien zelfs je AOW-leeftijd, maar dat hoeft niet. Voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen is meestal een (jongere) eindleeftijd zelf te kiezen. Sluit je een vrijwillige verzekering in de eerste pijler of een verzekering via je werkgever in de tweede pijler? Dan is meestal de eindleeftijd gekoppeld aan de AOW-leeftijd of later.

​Hoe eerder je de eindleeftijd afspreekt, hoe goedkoper de verzekering wordt. Een verzekeraar hoeft namelijk bij een lagere eindleeftijd minder uit te keren. Probeer daarom te bepalen tot wanneer je echt afhankelijk bent van het verzekerde bedrag. Kun je opgebouwde pensioenaanspraken eerder in laten gaan? Heb je tegen die tijd een behoorlijke spaarpot? Stem dan de eindleeftijd van je AOV daarop af. Dat kan veel besparen.

Keuze 9: Uitkeringsduur

Meestal kun je tot jouw AOW-leeftijd een AOV laten doorlopen. Dat hoeft meestal niet. Overweeg op basis van een schatting van uw inkomensbehoefte ook een:

 • Uitkeringsduur van 10 jaar
 • Uitkeringsduur van 5 jaar

Keuze 10: Aanvullende dekkingen

Kijk niet alleen naar de eerstejaarspremie – de premie die je het eerste jaar moet betalen. Tel minimaal de premies gedurende tien jaar bij elkaar op en vergelijk de optelsom. Geeft een verzekeraar geen overzicht van het premieverloop over tien jaar? Vraag er dan extra om en zeg dat je de offerte zonder dat inzicht niet meeneemt in je afweging wel of geen AOV te sluiten.

Heb je een keuze gemaakt maar wordt deze door de verzekeraar geweigerd of gewijzigd qua voorwaarden of premie? Lees dan onze alternatieven na.

STAP 10: Evalueer periodiek of bij wijzigingen

Je situatie kan wijzigen nadat je alles voor je inkomen bij ziekte hebt geregeld, bijvoorbeeld:

 • Inkomen stijgt
 • Uitgaven stijgen
 • Schulden dalen
 • Kinderen worden financieel zelfstandig

Financiële vernieuwingen kunnen nieuwe kansen bieden. Daarom doe je er goed aan dit stappenplan na 3 of 5 jaar, of na een ingrijpende wijziging van omstandigheden, nog eens te doorlopen. Veel succes daarmee.

Alles Over Je Inkomen Bij Ziekte

Boek ‘Alles over je inkomen bij ziekte

De tekst van deze pagina komt terug in ons nieuwe boek ‘Alles over je inkomen bij ziekte‘ – de opvolger van ‘Arbeidsongeschiktheid voor dummies‘ in een nieuw jasje. Het boek van ruim 370 bladzijdes kan je  bestellen voor € 26,90 (of als E-book voor € 14,95). Voor € 2,- extra ook te bestellen als relatiegeschenk of cadeauboek met een eigen voorwoord en tekst op de kaft, zowel op de voor- als de achterkant van het boek.

Heb je tips voor ons boek? Laat dan je boodschap achter via onze contactpagina.

alles over inkomen bij ziekte fpvi
boek Alles over je inkomen bij ziekte

Alles over je inkomen bij ziekte

Regels over arbeidsongeschiktheid eenvoudig uitgelegd voor werknemers en ondernemers

€ 24,95 + € 1,95 verzendkosten

bestel
alles over inkomen bij ziekte fpvi
gepersonaliseerd boek Alles over je inkomen bij ziekte

Alles over je inkomen bij ziekte

Regels over arbeidsongeschiktheid eenvoudig uitgelegd voor werknemers en ondernemers

€ 26,95 + € 1,95 verzendkosten

bestel
alles over inkomen bij ziekte fpvi
e-book Alles over je inkomen bij ziekte

Alles over je inkomen bij ziekte

Regels over arbeidsongeschiktheid eenvoudig uitgelegd voor werknemers en ondernemers

€ 14,95

bestel
2019-12-06T16:45:47+01:0019 juni 2017|

Geef een reactie

error: Deze content is beschermd, neem contact op via info@fpvi.nl als u deze wilt gebruiken