Omgaan met je ziekte

Het is helaas nooit helemaal uit te sluiten. Je wist alles van het risico op langdurige ziekte. Je hebt maatregelen getroffen om ziekte te voorkomen. Het financiële risico heb je geheel, gedeeltelijk of bewust niet ondervangen. Bij wijzigingen in je situatie heb je tijdig en correct actie ondernomen. Op het moment dat je arbeidsongeschikt raakte heb je aan alle eisen voldaan. Jij en je omgeving hebben er ook alles aan gedaan om toch weer aan de slag te geraken. Helaas, je blijft arbeidsongeschikt.

Wat nu? Wij geven je tien tips hoe om te gaan met ziekte en wensen je alle succes van de wereld, sterkte en kracht toe.

Houd contact met je omgeving

omgaan met ziekte

Zieke mensen verliezen vaak contact met de werkkring en vrienden en kennissen. Maar zowel herstel als omgaan met je arbeidsongeschiktheid is eenvoudiger als je persoonlijk contact houdt met je omgeving. Je moet dit wel op je eigen tempo doen en er de energie voor hebben. Soms vinden collega’s, vrienden of kennissen contact met een zieke te confronterend. Het is goed om onwetendheid over je ziekte en eventuele vooroordelen over je ziekte bij deze personen weg te nemen. Dat helpt je contact te houden met je omgeving.

Heb je partner lief

omgaan met ziekte

In de boeken ‘Arbeidsongeschiktheid voor Dummies’ en diens opvolger ‘Alles over je inkomen bij ziekte’ lees je dat veel mensen geen verzekering sluiten tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid omdat hun partner voldoende verdient. Dat kan wel zo zijn, maar naast financiële aspecten spelen bij arbeidsongeschiktheid ook sociale aspecten een belangrijke rol. Stel je je erg afhankelijk op ten opzichte van je partner als je arbeidsongeschikt wordt? Waak dan voor een scheiding! Maak de situatie draaglijk voor je partner en andere personen in je directe omgeving.

Ontwikkeling gezondheidszorg

omgaan met ziekte

Wij zien in de gezondheidszorg erg veel hoopvolle ontwikkelingen. Het is erg moeilijk om schattingen te krijgen over wanneer welke oorzaken en gevolgen van allerlei ziekten, beter dan nu het geval is, worden verholpen. Of hoe men de gevolgen van allerlei ziekten beter draagbaar maakt. Maar de medische zorg ontwikkelt zich in een enorm tempo. Niet alleen in Nederland, ook in het buitenland worden nieuwe medicijnen en behandelmethoden ontdekt.

Het duurt vaak jaren voor een nieuw medicijn of behandelmethode door jou kan worden ervaren. Dat heeft te maken met onderzoek naar bijvoorbeeld:

  • De beste manier om een nieuwe behandeling in de praktijk uit te voeren
  • De bijwerkingen op mensen

Houd die ontwikkelingen in de gaten, maar voorkom dat je teleurgesteld wordt over het tempo. Trek je op aan het feit dat voor veel ziekten onderzoeken plaatsvinden. En wie weet kom je op basis van nieuwe ontwikkelingen toch weer van je arbeidsongeschiktheid af!

Pas je leefomgeving aan

Zet op een rij wat je nog op welke wijze zelf kan, maar zet dat wel af tegen wat je kon. Met dat laatste heb je namelijk je hele leefomgeving ingericht. Dat past nu niet meer bij de beperkingen die je hebt. Je maakt het jezelf en je omgeving een stuk aangenamer door de beperkingen te vertalen in aanpassingswensen. Eigenlijk kun je hetzelfde doen als een werkgever doet bij de zoektocht naar een aangepaste werkplek. Afhankelijk van je beperkingen kun je dan denken aan een:

  • Traplift (of verhuizen naar een woning zonder trappen)
  • Lagere kleding- en keukenkasten
  • Ander soort computer
  • Deuropener op afstand
  • Ander soort telefoon

Zoek subsidies

omgaan met ziekte

Zoek naar vormen van gesubsidieerde dienstverlening of vergoedingen waarvoor je in aanmerking komt. De regelingen voor subsidies aan arbeidsongeschikten veranderen regelmatig en kunnen per gemeente verschillen. Soms begeleiden instellingen je met het zoeken naar de mogelijkheden. Die vind je bijvoorbeeld via internet. De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad geeft elk jaar de zogenaamde Belastingbrochure uit. In deze folder lees je stap voor stap hoe je zorgkosten kunt aftrekken. Er staat ook uitleg in over de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten en informatie over andere regelingen.

Zoek hulp

Inventariseer de dingen die je graag wilt of die je moet blijven doen, maar die je niet meer zelfstandig kan uitvoeren. Zoek vervolgens uit of je daarvoor hulp kunt krijgen, bijvoorbeeld in de vorm van een vriendendienst of gesubsidieerde dienstverlening. Wellicht bestaan er instellingen die je daarbij prima kunnen begeleiden. Hoe moeilijk het vaak ook kan zijn, leer omgaan met je arbeidsongeschiktheid. Probeer de kwaliteit van je leven optimaal te maken en pas aan wat je daarbij in de weg staat.

Zoek lotgenoten en bespreek met elkaar hoe je nieuwe doelen stelt. Wat doen anderen om te accepteren wat ze nog wel maar ook niet meer kunnen? Check bijvoorbeeld de forums op www.samenveerkrachtig.nl

Pas je uitgaven tijdig aan

omgaan met ziekteHeeft langdurige ziekte gevolgen voor je financiële situatie? Pas dan zo snel mogelijk je uitgaven aan. Maak een overzicht van de gevolgen van je arbeidsongeschiktheid voor je maandelijkse inkomen en zet dat af tegen je maandelijkse uitgaven. Ga vervolgens na welke variabele uitgaven je eenvoudig kunt schrappen of verlagen. Ons boek ‘Alles over geld besparen’ helpt je daarbij. Dit zijn weinig leuke kanten van arbeidsongeschikt zijn, maar je kunt financiële problemen en  (oplopende) schulden voorkomen door tijdig je uitgaven bij te stellen. Ons boek laat je zien dat dit best leuk en haalbaar is.

Blijf strijden voor herstel

Hoe langer je ziek bent, hoe moeilijker het is om terug te keren in het werkproces.

In ons boek ‘Alles over je inkomen bij ziekte‘ (verkrijgbaar vanaf 10 juni 2019) kun je lezen hoe groot de kans op herstel is en waar dat van afhangt. Vooral langdurig zieken die er in blijven geloven en gebruikmaken van de mogelijkheden hebben de grootste kans om alsnog te herstellen. Grijp dus die grotere kans en blijf strijden voor herstel.

Vergeten of overbodige verzekeringen

omgaan met ziekte

Kijk alle verzekeringen die je hebt gesloten nog een keer extra goed na. Ga na of er bijvoorbeeld een premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is meeverzekerd op je lijfrente- of hypotheekverzekering. Als je een krediet hebt, kijk dan na of deze wordt kwijtgescholden bij jouw arbeidsongeschiktheid. Of misschien heb je zelfs ergens een vergeten arbeidsongeschiktheidsuitkering verzekerd. Wij hebben meerdere malen meegemaakt dat iemand dat had verzekerd en er jarenlang geen beroep op had gedaan.

Ga ook na of bepaalde verzekeringen overbodig zijn geworden. Een ongevallenverzekering die niet uitkeert als je arbeidsongeschikt bent is overbodig geworden. Ga dus na welke verzekeringen beperkende voorwaarden hebben voor mensen die arbeidsongeschikt zijn. Heb je die nog, overweeg deze dan stop te zetten na een adviesgesprek hierover.

Lees meer over vergeten geld op onze speciale pagina daarover, met veel tips over hoe je zoekgeraakt geld van slapende banktegoeden, vergeten pensioenen, oude erfenissen en verloren polissen terugvindt.

Boek ‘Alles over je inkomen bij ziekte

cadeauboek over inkomen bij ziekteDe tekst van deze pagina komt terug in ons nieuwe boek ‘Alles over je inkomen bij ziekte‘ – de opvolger van ‘Arbeidsongeschiktheid voor dummies‘ in een nieuw jasje. We werken nu hard aan dat boek en via deze pagina is het boek van circa 300 bladzijdes te bestellen vanaf 26 september 2019 voor € 26,90 (of als E-book voor € 14,95). Voor € 2,- extra ook te bestellen als relatiegeschenk of cadeauboek met een eigen voorwoord en tekst op de kaft, zowel op de voor- als de achterkant van het boek.

Wil je een berichte ontvangen zodra dit boek beschikbaar komt? Of heb je tips voor ons boek? Laat dan je e-mailadres achter via onze contactpagina.

2019-07-14T06:46:37+00:00

Geef een reactie

error: Deze content is beschermd !!